návrh informačního plagátu do améru

Abstract

NOVEL RESEARCH IN MUSICAL ACOUSTICS: TIBETAN BOWLS

Tibetan bowls are fascinating musical instrument, at once for physical and musical points of view. There was very little in-depth research about such instruments, and by reason of my personal interest for them, I have performed some research on these instruments. In the initial observations I have taken an inventory of Tibetan bowls, including informations about where they originate from, how local inhabitants use them, how the instruments are manufactured, and how they spread west of Tibet.
However, the main part of my work deals with a physical description of the instrument. First, I have described how the Tibetan bowls behave and which physical laws can be inferred from this behavior. In this stage I have made numerous measurements and observations of standing-wave patterns on the water surface in the bowl. It illustrates the form of sound and explores how this form depends on the frequency of oscillation, or how it changes with time. I have also made a thorough acoustic spectral analysis that enables to characterize the sound in an accurate and comprehensive way. In particular, this analysis shows the intensity and frequency of the main tone and overtones, the changes of intensity with time (damping), etc. The results I have obtained say a lot about the fundamental laws of acoustic.
Eventually, it turns out that Tibetan bowls can be successfully used for educational and therapeutic purposes, namely for deep relaxation.
This work is dedicated to the memory of all the Tibetan victims during the Chinese invasion in the fifties.

Já a sen v míse 8-)))
Tady je ke stáhnutí moje maturitní práce z fyziky, zabývající se hudební akustikou a speciálně Tibetskými mísami.
Příloha na kterou odkazuji ve své práci, je vlastně obrazovou částí této stránky.
S touto nahrávkou zvuku tibetských mís (v opravdu špatné kvalitě) si můžete utvoři alespoň orientační představu o tom, jak mísy znějí. V tomto případě však nemuže nic nahradit přímou osobní zkušenost s těmito unikátními nástroji.
  • Zde uvádím některé důležitější grafy měření akustických spekter mís, popsaných v mé práci.
  • Zároveň se zde budou objevovat nové informace získané z pozorování, jako např. nové velice zajímavé obrázky chladniho obrazců (tyto už nenaleznete v mé práci) na hladině vody v míse. Fotky jednotlivých obrazců jsou přiřazovány k odpovídajícím akustickým spektrům.
  • Bližší informace o tom co vidíte naskočí když "ponecháte myšítko nad obrázky, nebo na ně jednou pokliknete"

Chladniho obrazce na hladině vody v míse č.1 při úderu filcovou paličkou obr.č.4: Mísa č.1 úder ko�enou paličkou celý průběh obr.č.3: Mísa č.1 úder ko�enou paličkou 0-6s obr.č.6: Mísa č.1 točení dřevěnou paličkou (nakmitávání)
Chladniho obrazce na hladině vody v míse č.2 při úderu filcovou paličkou, dobře patrné jsou 4 kmitny tohoto zvukového modu obr.č.3: Mísa č.2 úder ko�enou paličkou celý průběh
Chladniho obrazce na hladině vody v míse č.3 při úderu filcovou paličkou, i zde jsou velice dobře vidět 4 kmitny tohoto zvukového modu obr.č.3: Mísa č.3 úder ko�enou paličkou celý průběh
V pruběhu experimentů jsem objevil další zvukové mody, které je možné zobrazit na vodni hladině v míse a to tak, že rozezvučím hranu mísi smyčcem (která tímto výdává vysoké frkvence), na haldině je pak možné pozorovat průběh transformace zvukového modu a to v závislosti na velikosti frekvence,kterou mísa vydává.

Z obrázku je patrné, �e kmitna se vytváří v místě interakce smyčce s mísou a �e tento dal�í zvukový mod má 6 kmiten rovnoměrně rozmístěných po obvodu Detaijlněj�í náhled do rozezvučené mísi s 6 kmitnami
Tímto způsobem je možno dosáhnout ještě dalšího modu a to hranim ještě vyžších frekvencí, kdy se stěny mísy rozkmitají s 8 rovnoměrně rozmístěnými kmitnami. Ovšem na obrázky z tohoto experimentu si budete muset ještě chvíli počkat.


Znak Pdf

V současné době jsem studentem PdF a studuji obor Sociální pedagogika se zaměřením na volný čas.